top of page

proces van oplevering (PVO)

Yssel Ontwikkeling kan voor u een rapportage en inspectie uitvoeren om tot een duidelijke overeenkomst te komen tussen huurder en verhuurder.  

Er wordt een duidelijk rapport gemaakt, ondersteund door benodigde foto’s, waarin alle wettelijke verplichtingen worden getoetst en alle elementen met eventuele gebreken inzichtelijk worden gemaakt voor eigenaar en/of huurder. Ook wordt de sleuteloverdracht, overdracht van onderhoudswerkzaamheden en demarcatie eigendomssituaties inzichtelijk gemaakt. Overdracht van lopende doormeldingen worden eveneens benoemd (beveiliging, brandmelding). 

Dit alles wordt in een duidelijke rapportage inclusief benodigde foto’s ondersteund. 

Het volgende wordt in kaart gebracht 

  • Objectgegevens 

  • Demarcatie 

  • Elementenoverzicht 

  • Gebreken huurder 

  • Meterstanden 

  • Onderhoudsvoorzieningen en sleuteloverdracht 

  • Procesverbaal van oplevering 

  • Garantieverklaringen W-installaties 

  • Inspectierapport – E-werkzaamheden 

  • Tekeningen en/of foto’s 

Tevens wordt er een akkoordverklaring opgenomen in de rapportage, zodat de afspraken en constateringen voor beide partijen worden vastgelegd en kan bij ondertekening als officieel document worden gebruikt. 

bottom of page