top of page

NEN 2767 en mjop

Inspecties 

Yssel Ontwikkeling heeft een samenwerkingsverband met Sylryk. Yssel Ontwikkeling is een onafhankelijk adviesbureau voor veilige en duurzame gebouwen en installaties. Om uw vastgoed in goede staat te behouden zijn er diverse inspecties nodig. Wij voeren de belangrijkste voor u uit: 
 

NEN2767 inclusief Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) 
Met de norm NEN2767 conditiemeting kan de technische staat van uw gebouw en gebouwgebonden installaties op een objectieve manier worden vastgelegd door het eenduidig uitvoeren van een inspectie. Op basis van de gesignaleerde gebreken kunnen onderhoudskosten en risico’s in beeld worden gebracht. U als opdrachtgever kan op basis van de resultaten van deze conditiemeting uw prioriteiten stellen voor het uit te voeren onderhoud. 
 
Technische Due Diligence (TDD) 
Een technisch due diligence-onderzoek behandelt de technische gesteldheid van gebouwgebonden installaties, beheerplannen en noodzakelijke toekomstige (her-) investeringen. En vormt daarmee de sleutel tot het benutten van kansen en het vermijden van risico's ten tijde van een fusie, overname of verkoop. Zo wordt u in staat gesteld een goed geïnformeerde beslissing te maken. 
 

 

Yssel Ontwikkeling kan voor u via Sylryk ook de volgende keuringen laten uitvoeren: 

  • NEN 2580 

  • NEN 3140 

  • NEN 6059 

Diverse keuringen die ertoe bijdragen dat uw vastgoed aan alle wettelijke verplichtingen

voldoet (waaronder legionellakeuring enzovoorts). 

Project: Hotel Steenwijk

Yssel Ontwikkeling heeft opdracht gekregen om een 0-meting uit te voeren conform NEN 2767 van het pand aan de Onderduikersweg 6-a in De Bult (Steenwijk).

 

De opnames zijn eind april dit jaar (2022) op locatie uitgevoerd. Het betreft hier de oplevering van de eigenaar naar de gemeente. De bedoeling is om via een 0-meting inzicht te krijgen wat de staat van het onderhoud is voordat de gemeente zijn intrek neemt. Voornemens van de gemeente is om hier mensen uit Oekraïne te gaan huisvesten in het hotel met 41 kamers. 

Er zijn opnames gemaakt per hotelkamer, inclusief inrichting en de algemene ruimtes. Tevens is de algemene staat van het terrein beoordeeld.  

Van alle bevindingen wordt een compleet rapport gemaakt. 

bottom of page