top of page

duurzaamheidsadvisering

U wordt als vastgoedeigenaar in deze tijd belast vanuit de overheid om uw vastgoed te verduurzamen. Deze verplichtingen worden door Yssel Ontwikkeling nauwlettend gevolgd. Yssel Ontwikkeling kan voor vastgoedeigenaren het duurzaamheidstraject in kaart brengen inclusief de budgetteringen. 

  • In kaart brengen van de huidige toestand 

  • Vaststellen ambitieniveau vanuit overheid en opdrachtgever 

  • Doorrekening van diverse ambitieniveaus  

  • Vaststellen budget

Bij Yssel Ontwikkeling kan zowel het bouwkundige als het installatietechnische

gedeelte voor u in kaart worden gebracht. 

bottom of page