top of page

BOSWEG, ARNHEM

In samenwerking met Sylryk zijn wij gestart met vooronderzoeken verduurzaming van villa en rijksmonument “buitenschool” aan de Bosweg in Arnhem. In opdracht van Anders Invest wordt een ambitieniveau opgesteld met bijbehorende begroting. 
Overleg met gemeente en rijksoverheid is inmiddels al gestart. Ook zijn er al ecologische vooronderzoeken uitgevoerd. 
 

Het betreft een zorginstelling, op deze locatie zijn drie objecten: 

  • Een villa 

  • Voormalige Buitenschool (Rijksmonument) 

  • Nieuwbouw woongebouw 
     

Het oorspronkelijk gebruik van het terrein is bij dit onderzoek erg belangrijk, omgevingswaarde staat hoog in het vaandel. 

Bosweg, Arnhem

Geschiedenis Arnhemse buitenschool 

De Arnhemse buitenschool met leskuilen, gesitueerd ten noorden van de Bosweg in het uiterste zuiden van park Klarenbeek. Klarenbeek is sinds 1886 in bezit bij de gemeente Arnhem als openbaar wandelpark. De school bevindt zich op een historische bouwplaats; archeologisch onderzoek bracht in 1930 en 1980 restanten van het kartuizer klooster "Monnikhuizen" aan het licht. Het nabij gelegen voormalige hotel-pension "Monnikhuizen" uit 1907 maakt onderdeel uit van de buitenschool, maar komt niet voor rijksbescherming in aanmerking. 

De buitenschool voor langdurig zieke kinderen is in 1929-1930 gebouwd in opdracht van de "Vereniging Arnhemse Buitenschool" en werd geopend op 3 september 1930. Het ontwerp in de stijl van het functionalisme is van de hand van architect H.B. VAN BROEKHUIZEN (adjunct-directeur Gemeentewerken Arnhem). Van Broekhuizen ontwierp aanvankelijk in de stijl van de Amsterdamse School (Creutzbergschool, Vijverlaan 30 te Arnhem). Later werd zijn stijl zakelijker, zoals te zien is in onderhavige school in de stijl van het Nieuwe Bouwen. In eerste opzet bestond de school uit een symmetrisch opgezet gebouw met drie leslokalen, vier lighallen ten westen hiervan en vier openlucht leskuilen ten noordoosten van het schoolgebouw. Later is aan het schoolgebouw een vierde leslokaal toegevoegd. De lighallen zijn gesloopt. Van de leskuilen zijn twee exemplaren bewaard gebleven. 

Van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking qua type en bestemming van een schoolgebouw waarin gestalte is geven aan de groeiende aandacht voor de gezondheid van het (langdurig zieke) kind: optimale licht- en luchttoevoer en openlucht accommodaties. De openluchtschool was in deze vorm tijdens het interbellum een bekend fenomeen. Als zeldzaam gaaf bewaard gebleven voorbeeld hiervan, is de Arnhemse Buitenschool van groot belang voor de cultuur- en architectuurhistorie van Nederland. 

bottom of page